Over

Dit blog gaat over de manieren waarop de nauwe band tussen ‘gezin’ en ‘natie’ onder druk wordt gezet door globalisering en migratie. Gezinnen worden in toenemende mate ‘transnationaal’, dat wil zeggen dat ze bestaan uit meerdere kernen die verspreid zijn over grote geografische afstand. Transnationale gezinnen ontstaan doordat één of beide ouders laag geschoolde migrantenarbeiders zijn, of veeleisende carrièretrajecten volgen in verschillende landen, of kindermeisjes van een ander continent inhuren. Ook transnationaal draagmoederschap en gedwongen verplaatsingen van minderjaren in de nasleep van politieke en economische crises werken transnationale gezinsvorming in de hand.

Globalisering en migratie trekken diepe sporen in de intieme ruimtes van familie en gezin: het persoonlijke is geopolitiek geworden. Lies Wesseling bestudeert hoe de symbolische betekenissen van ‘familie’ en ‘gezin’ veranderen in de context van verschuivende geopolitieke verhoudingen. Hierbij interesseert zij zich ook voor de vele taboes rondom gedwongen mondiale verplaatsingen van minderjarigen, en de manieren waarop schrijvers, filmmakers en kunstenaars deze taboes proberen te doorbreken, zodat deze verplaatsingen een plaats krijgen in de culturele herinnering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *